Veiklos sritis

header

UAB „Industrika“ teikia žemiau išvardintas paslaugas pagal API, EN, DIN standartų reikalavimus :

 • Mechaninis apdirbimas (detalių gamyba);
 • Statinių technologinių įrengimų demontavimas ir montavimas, paruošimas inspekcijai, remontas
  (vamzdynai, talpos, rezervuarai, kolonos, reaktoriai, šilumokaičiai, krosnys);
 • Rotacinių technologinių įrengimų demontavimas, montavimas ir remontas (technologiniai siurbliai,
  technologiniai kompresoriai, reduktoriai, konvejeriai);
 • Aušinimo įrenginiai (ventiliatoriai, aušinimo bokštai ir pan.);
 • Metalo konstrukcijų gamyba;
 • Suvirinimo darbai standartiniam, spalvotam ir spec. plienui (elektrodais, apsauginių dujų aplinkoje,
  pusautomačiais);
 • Nestandartinių metalo gaminių gamyba: šilumokaičiai, šilumokaičių rėtinės, kaitinimo gyvatukai ir
  pan. išskyrus didelės talpos, kolonos ir reaktoriai;
 • Statinių technologinių įrengimų gamyba.

T E C H N O L O G I N I A I     V A M Z D Y N A I

Montuojame įvairios paskirties ir sudėtingumo dujotiekio, naftos ir chemijos produktų technologinius,
magistralinius, vidaus šilumos,  šalčio, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynus bei jų sistemas.
Vykdome laivų, katilinių, kompresorinių, siurblinių, šaldymo stočių įrengimų ir agregatų, transportavimo
mechanizmų bei sistemų montavimo darbus:

 • Viriname juodo, specialaus ir nerūdijančio plieno vamzdynus;
 • Montuojame plastmasinius ir aliuminio vamzdynus;
 • Atliekame suvirinimo siūlių neardomą kontrolę;
 • Atliekame suvirinimo sujungimų terminį apdirbimą;
 • Valome ir dažome vamzdynų bei technologinių įrengimų paviršius.

R E Z E R V U A R A I

Montuojame ir remontuojame slėginius indus, įvairias talpas ir rezervuarus, dujų, naftos, chemijos bei
žemės ūkio produktų saugojimui:

 • Viriname plieninius rezervuarus ir slėginius indus;
 • Valome ir dažome talpų paviršius;
 • Vykdo įvairios paskirties naujų laivų statybos darbus.

M E T A L O     K O N S T R U K C I J O S

Gaminame ir montuojame įvairius visuomeninės paskirties, pramoninius ir ūkinius pastatus iš lengvai
ir greitai surenkamų metalo konstrukcijų:

 • Montuojame įvairios paskirties konstrukcijas iš anglinio plieno;
 • Atliekame nerūdijančio plieno konstrukcijų gamybos ir montavimo darbus;
 • Gaminame ir montuojame technologines konstrukcijas;
 • Valome ir dažome metalinių konstrukcijų paviršius.